Κανονισμός χρήσης χώρου

1. Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο

 • Στόχοι του εργαστηρίου είναι:
  • Ο σχεδιασμός, καταγραφή και κατασκευή λύσεων σχετικές με την αγροτική παραγωγή.
  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Η προώθηση συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε συναφή ζητήματα όπως επιχειρηματικά μοντέλα κτλ.
 • Οι λύσεις που παράγονται είναι ανοικτές, δεν πατεντάρονται και διαμοιράζονται ελεύθερα.
 • Οι ώρες/ημέρες λειτουργίας του εργαστηρίου δεν είναι προκαθορισμένες αλλά προκύπτουν με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη της κοινότητας. Ωστόσο, οι όποιες δραστηριότητες μπορούν να λαμβάνουν χώρα μεταξύ 08:00-21:00.

2. Ποια/ος μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαστήριο

 • Ο χώρος είναι ανοικτός σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσης τους με τα εργαλεία. Προϋπόθεση είναι να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων του εργαστηρίου (βλ. παρ. 3), να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τον σωστό τρόπο χρήσης του εξοπλισμού.
 • Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο με συνοδεία ενηλίκου.
 • Η πρόσβαση στο χώρο δίνεται από τους υπεύθυνους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο μόνοι/ες τους.
 • Η παρουσία κατοικιδίων εντός του εργαστηρίου απαγορεύεται.

3. Ποιοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες του εργαστηρίου

 • Συντονιστής/ρια: Ορίζεται από τα μέλη του P2P Lab για όσο ο χώρος στηρίζεται οικονομικά από τη νομική μορφή του P2P Lab. Ο/η συντονιστής/ρια, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους υπεύθυνους, φροντίζει για:
  • Τη διασφάλιση της τήρησης των πρωτοκόλλων.
  • Τη διατήρηση του χώρου, του εξοπλισμού και των αναλώσιμων σε καλή κατάσταση.
  • Τη διοργάνωση συναντήσεων της κοινότητας, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, για επίλυση τυχόν ζητημάτων (π.χ. Ανοιχτή Συνέλευση).
  • Τη διαχείριση των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα και της ιστοσελίδας του εργαστηρίου.
 • Υπεύθυνοι/ες: Είναι ορισμένα μέλη του P2P Lab καθώς επίσης και κάποια από τα μέλη της κοινότητας των Τζουμέικερς. Τα μέλη αυτά ορίζονται από την κοινότητα των Τζουμέικερς και τα ονόματά τους είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα των Τζουμέικερς και στον χώρο του εργαστηρίου. Οι υπεύθυνοι:
  • Έχουν εμπειρία εργασίας στο εργαστήριο των Τζουμέικερς και γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας, τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και τους κανονισμούς ασφαλείας.
  • Φροντίζουν για την κατάσταση του χώρου, του εξοπλισμού και των αναλώσιμων (έλεγχος κατά την είσοδο και την έξοδο) και ενημερώνουν τον συντονιστή σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. βλάβες, ελλείψεις, παραβάσεις πρωτοκόλλων).
  • Η παρουσία τους καθόλη τη διάρκεια χρήσης του χώρου δεν είναι απαραίτητη.

4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

 • Το βασικό μέσο για την λήψη αποφάσεων είναι οι “Ανοιχτές Συνελεύσεις”, οι οποίες:
  • Συγκαλούνται έπειτα από πρωτοβουλία των υπευθύνων ή αίτημα κάποιου μέλους προς τους υπευθύνους.
  • Γίνονται δια ζώσης με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις με τη συναίνεση των συμμετεχόντων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 • Συμπληρωματικά των Ανοιχτών Συνελεύσεων, πραγματοποιούνται:
  • Μια Τακτική Ανοιχτή Συνέλευση ετησίως.
  • Διαδικτυακές συναντήσεις με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και τροφοδοτούν τις Ανοιχτές Συνελεύσεις.

5. Πριν την επίσκεψη και χρήση του εργαστηρίου

α. Για επίσκεψη χωρίς κατασκευή:

  • Επικοινώνησε με κάποιον/α από τους/τις υπεύθυνους/ες ή/και τον συντονιστή του χώρου.

β. Για παραγωγή (σχεδιασμός ή/και κατασκευή) λύσης:

  • Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος ενημερώνει την κοινότητα μέσω του Facebook group ή της mailing λίστας για την προτεινόμενη λύση και αναφέρει πιθανές ημερομηνίες για την κατασκευή της. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι χρήστης του Facebook, ενημερώνει την κοινότητα μέσω σχετικής mailing λίστας.
  • Οι υπεύθυνοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τη διαθεσιμότητά τους ή μη εντός μίας εβδομάδας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, ο συντονιστής ενημερώνει την κοινότητα.
  • Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην κοινότητα για την εύρεση ατόμου/ων με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εκάστοτε κατασκευή.
  • Αφου οριστεί η ημερομηνία, ο υπεύθυνος συμπληρώνει τον Πίνακα Εργασιών, όπου εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα επερχόμενα εργαστήρια.
  • Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει το διαθέσιμο εξοπλισμό και αναλώσιμα του χώρου. Όλα τα υλικά θα καλύπτονται από τους ενδιαφερόμενους.
  • Ο ενδιαφερόμενος συμβουλεύεται το Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών (υπό κατασκευή) για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής.

γ. Για επιδιόρθωση λύσης (εργαλείου) και εργασίες μικρής κλίμακας:

  • Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με κάποιον/α από τους/τις υπεύθυνους/ες του χώρου.
  • Ο υπεύθυνος συμπληρώνει τον Πίνακα Εργασιών.
  • Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει το διαθέσιμο εξοπλισμό και αναλώσιμα του χώρου. Τα υλικά για την παραγωγή της λύσης που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εργαστήριο θα καλύπτονται από τους ενδιαφερόμενους.

6. Κατά την παραμονή σου στο εργαστήριο

α. Συμπλήρωσε τη λίστα με τα προσωπικά σου στοιχεία κατά την είσοδό σου στον χώρο.
β. Διάβασε και υπόγραψε την Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
γ. Δες σε τι κατάσταση βρίσκεις τον χώρο και φρόντισε να τον αφήσεις σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον βρήκες. Αν υπάρχουν προβλήματα επικοινώνησε τα με τους υπεύθυνους.
δ. Αν συμμετέχεις σε κατασκευή λύσης, συμβουλέψου τον Οδηγό Καταγραφής (υπό κατασκευή) για οδηγίες για την καταγραφή της λύσης.

7. Κλείσιμο του εργαστηρίου

α. Καθαρισμός και τακτοποίηση χώρου:

  • Τοποθέτηση των εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικών στις θέσεις τους.
  • Σε περίπτωση που η λύση δεν είναι ολοκληρωμένη και παραμείνει στον χώρο, τοποθέτησέ τη σε σημείο που να μην εμποδίζει την χρήση του χώρου από άλλους και σημείωσε τα υλικά και εξαρτήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την συγκεκριμένη κατασκευή ώστε να μη χρησιμοποιηθούν από άλλους/ες.
  • Καθαρισμός των χώρων του εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν (1ος όροφος και ισόγειο).

β. Έλεγχος και ενημέρωση υπευθύνων σε περίπτωση που χρειάζεται φροντίδα για:

  • Αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν και τελειώνουν ή λείπουν.
  • Τυχόν προβλήματα και βλάβες στον εξοπλισμό.

8. Επόμενα βήματα

 • Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο, οι συμμετέχοντες επικοινωνούν την κατασκευή που έγινε στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. ανέβασμα φωτογραφιών και περιγραφής στο Facebook group και αποστολή email στην λίστα των Τζουμέικερς).
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κατασκευής, οι συμμετέχοντες μεριμνούν για τον προγραμματισμό της επόμενης συνάντησης (βλ. παρ. 5β).