Κανονισμός χρήσης χώρου

1. Ασφάλεια

Όσοι/ες χρησιμοποιούν τον χώρο θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα σεμινάρια ασφαλείας τα οποία γίνονται στην αρχή κάθε εργαστηρίου το οποίο διοργανώνεται από τους και τις Τζουμέικερς.

2. Επίσκεψη χώρου

Όποιος/α θέλει μπορεί να κανονίσει κατόπιν συνεννόησης μαζί μας μια επίσκεψη/ξενάγηση στον χώρο. Σχολεία, Πανεπιστήμια και όποιος άλλος φορέας είναι ευπρόσδεκτοι. Δες τη θεματική Επικοινωνία.

3. Συμμετοχή σε εργαστήριο

Όλοι/ες μπορούν να συμμετέχουν στα εργαστήρια ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσής τους με τα εργαλεία. Προϋπόθεση είναι να ακολουθούν τις υποδείξεις του/ης υπεύθυνου/ης του εργαστηρίου, να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τον σωστό τρόπο χρήσης του εξοπλισμού.

4. Χρήση εξοπλισμού και κατασκευή ενός εργαλείου

Αν κάποιος/α θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του εργαστηρίου για να επισκευάσει κάποιο εργαλείο του/της, μπορεί να το κάνει κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Δες τη θεματική Επικοινωνία.

Αν κάποιος/α θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του εργαστηρίου για να κατασκευάσει κάποιο εργαλείο, μπορεί να το κάνει κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Καθώς ο στόχος είναι να βρίσκουμε και να κατασκευάζουμε λύσεις όλοι/ες μαζί θα του ζητηθεί αν θέλει να ανοίξει την διαδικασία έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι/ες από την κοινότητα.

5. Δανεισμός εργαλείων ή εξοπλισμού

Όποιος/α θέλει να δανειστεί κάποιο από τα εργαλεία που έχουμε κατασκευάσει μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Δες τη θεματική Εργαλεία και Επικοινωνία. Αφήνουμε στην ευχέρεια του το αν θέλει και μπορεί, επιστρέφοντας το εργαλείο να συνεισφέρει στην κοινότητα δωρίζοντας κάποιο υλικό όπως δίσκους κοπής, τρυπάνια ή ό,τι άλλο ως δείγμα ανταπόδοσης.

Δανεισμός του εξοπλισμού του εργαστηρίου προς το παρόν δεν γίνεται. Καθώς θέλουμε η διαδικασία να βγει οργανικά από την κοινότητα των Τζουμέικερς, επεξεργαζόμαστε ακόμα τον τρόπο με τον οποίο κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.